IWF.pl - internetowe wizytówki firm
start
firmy
ogłoszenia
szukaj
twoja firma
o iwf.pl
login:
hasło:
      Załóż konto
      Zapomniałem hasła
Nazwa firmydata dodania
  PinkJoy[2014-01-23]
  Kop-Bud[2014-01-19]
  Apogeum[2013-08-11]
  Apogeum Real Estate[2013-08-11]
  Ekoma[2013-07-22]
  Synergia Projekt[2013-06-04]
  0000[2013-03-12]
  FH Plus[2013-01-06]
  Anda Travel[2012-12-11]
  Adwokat Kami?ski[2012-12-08]
  DIALOG[2012-11-22]
  WYKO?CZENIA[2012-11-07]
  JurzakBud[2012-10-21]
  Bolt Press[2012-10-10]
  Infron[2012-10-09]
 wizytówki firm:226
 ogłoszenia firm:134
Serwis IWF.pl istnieje 4567 dni ..
    
Zarejestruj nowe konto!


Biuro i Firma (18)
Archiwizacja , Banki danych , Biura og??osze?? , Biura rachunkowe ... więcej
Budownictwo (35)
Architektura , Biura projektowe , Blacharstwo i dekarstwo , Bramy, ogrodzenia ... więcej
 
Dom i Ogr??d (22)
AGD i RTV , Agencje nieruchomo??ci , Agencje ochrony, alarmy , Architekci i dekoratorzy wnÄ?trz ... więcej
Edukacja i Nauka (5)
Biblioteki i czytelnie , Gimnazja , KsiÄ?garnie , Kursy inne ... więcej
 
Internet i Komputery (15)
Doradztwo informatyczne , Dostawcy internetu , Drukarki - materia??y, naprawa , E-commerce ... więcej
Motoryzacja (5)
Akcesoria samochodowe , Alarmy samochodowe , Blacharstwo , Gie??dy motoryzacyjne ... więcej
 
Nieruchomo??ci (11)
Administracja i zarzÄ?dzenie , Agencje Nieruchomo??ci , Ochrona , Sprzeda?? ... więcej
Prawo i Finanse (13)
Banki , Biura maklerskie , Biura rachunkowe , Brokerzy ... więcej
 
Producenci i Hurtownie (15)
AGD i RTV , Alkohole , Artyku??y biurowe , Artyku??y rolnicze ... więcej
Przemys?? (10)
D??wigi i urzÄ?dzenia d??wigowe , Elektromechanika , Elektrotechnika , Galwanizacja ... więcej
 
Reklama i Media (3)
Agencje prasowe , Agencje reklamowe , Badanie rynku , Drukarnie ... więcej
Rolnictwo Le??nictwo ZwierzÄ?ta (2)
Garbarnie , Le??nictwo , Rolnicze - artyku??y, sprzÄ?t, narzÄ?dzia , Rolnicze - maszyny ... więcej
 
Rozrywka i Kultura (2)
Agencje artystyczne , Astrolodzy i wr????bici , Aukcje , Bary i Puby ... więcej
Sklepy (18)
AGD i RTV , Antyki , Apteki , Artyku??y biurowe ... więcej
 
Sport i Rekreacja (5)
Baseny i Sauny , Fitness kluby i Solaria , Kina, Teatry i Muzea , Kluby sportowe ... więcej
Telekomunikacja (4)
Akcesoria do telefon??w , Sprzeda?? telefon??w i faks??w , Telefonia kom??rkowa , Telefonia stacjonarna ... więcej
 
Transport (3)
Parkingi i gara??e , Przeprowadzki , Spedycja , Taxi ... więcej
Turystyka (3)
Agencje turystyczne , Agroturystyka , Bilety miÄ?dzynarodowe , Campingi pola namiotowe ... więcej
 
Us??ugi (25)
Agencje nieruchomo??ci | , Agencje ochrony i detektywistyczne , Agencje po??rednictwa pracy , Architekci ... więcej
Zdrowie i Uroda (8)
Apteki , Dermatologia , Farmacja , Fitness ... więcej
 
    
dodano dnia/firmatreść ogłoszenia
[2014-01-19]
Kop-Bud
Je?li planujesz budow? domu lub marzysz o posiadaniu w?asnego stawu, to ju? teraz zapoznaj si? z ofert? naszej firmy. Firma Kop-Bud z Gi?ycka ju? od ponad 20 lat z powodzeniem ?wiadczy us?ugi z zakresu szeroko poj?tych robót ziemnych. Przekonaj si? sam!
[2013-04-30]
Mentis
Polsko-Angielska Szko?a Podstawowa Mentis zaprasza Dzieci w wieku 5-9 lat 11 maja 2013 na cykl spotka? w ramach Teatru Wyobra?ni, które poprowadzi aktorka filmowa i dubbingowa Katarzyna Tatarak- Walentowicz. Czytanie dzieciom wierszy jest wielk? przygod?, doskona?? zabaw? i pi?kn? podró?? w ?wiat wyobra?ni. U?ywaj?c w?asnego g?osu, moduluj?c go i bawi?c si? nim, mo?emy powo?a? do ?ycia wszystkie postaci, które w wierszu si? pojawiaj?. Odkrywamy wtedy jego rytm i melodi? ukryt? w s?owach. Zapraszamy do Teatru Wyobra?ni! Terminy sobotnich spotka? w placówce przy ul. S?odkiej 2: 11 maja, godz. 11.00 08 czerwca, godz. 11.00 Wst?p wolny. Prosimy o wcze?niejsz? telefoniczn? rezerwacj? tel. 695 235 005.
[2013-04-12]
Mentis
Polsko-Angielska Szko?a Podstawowa Mentis zaprasza Dzieci w wieku 5-9 lat na cykl spotka? w ramach Teatru Wyobra?ni, które poprowadzi aktorka filmowa i dubbingowa Katarzyna Tatarak- Walentowicz. Czytanie dzieciom wierszy jest wielk? przygod?, doskona?? zabaw? i pi?kn? podró?? w ?wiat wyobra?ni. U?ywaj?c w?asnego g?osu, moduluj?c go i bawi?c si? nim, mo?emy powo?a? do ?ycia wszystkie postaci, które w wierszu si? pojawiaj?. Odkrywamy wtedy jego rytm i melodi? ukryt? w s?owach. Zapraszamy do Teatru Wyobra?ni! Terminy sobotnich spotka? w placówce przy ul. S?odkiej 2: 20 kwietnia, godz. 11.00 11 maja, godz. 11.00 08 czerwca, godz. 11.00 Wst?p wolny. Prosimy o wcze?niejsz? telefoniczn? rezerwacj? tel. 695 235 005.
[2012-12-19]
Mentis
Sobota 19.01.2013 godz.11.00 Polsko-Angielska Szko?a Podstawowa Mentis ul. S?odka 2 Warszawa-Bia?o??ka "Mentisowe Czary Mary, nie uwierzycie, nie do wiary…" spotkanie ze znanym Iluzjonist? Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat Konrad Modzelewski – jedyny w swoim rodzaju specjalista od rozbawiania dzieci - w nowatorski sposób ??czy magi? i komedi?. Ma za sob? ponad osiemset pokazów w ca?ej Polsce, oraz niejeden wyst?p w telewizji ! W sk?ad wyst?pu wchodz? liczne sztuki magiczne, mi?dzy innymi: - gra w trzy karty, czyli ograj magika! - chustka, co pojawia si? i znika! - najstarsza sztuka ?wiata! - magiczna kula, co prawdy nie powie! - sznurek co ko?ce gubi! - rób to co ja, czyli zosta? magikiem! - banany, co to same nie wiedz?, ile ich jest! - pi?eczki nie z tej bajeczki! - gacie wyczarowane z kieszeni widza! - I WIELE, WIELE WI?CEJ! Mi?dzy sztuczkami Konrad uczy magicznego sposobu rozgrzewania r?k. Dzieci i rodzice bardzo anga?uj? si? w zabaw?, w wielu trikach iluzjonista potrzebuje asystentów :-). Wszystko to w przezabawnej atmosferze, kreowanej po to by bawi?, bawi? i jeszcze raz bawi?! Nowatorskie podej?cie, masa groteskowego humoru oraz niesamowite efekty magiczne sprawi?, ?e B?DZIE TO NIEZAPOMNIANE WIDOWISKO! Po wyst?pie zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy. Wst?p bezp?atny. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o wcze?niejsz? rezerwacj? mailow? lub telefoniczn? e-mail: sekretariat@szkola-mentis.edu.pl telefon: 695 235 005
[2012-10-29]
VIRIDIS
WSPÓ?PRACA, PRACA DODATKOWA ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY OSOBY, KTÓRE CHCIA?YBY: •uzupe?ni? oferowany przez siebie pakiet us?ug (ubezpieczenia, kredyty) o po?rednictwo w dochodzeniu odszkodowa?, •pomaga? osobom potrzebuj?cym fachowej obs?ugi prawnej, •zarobi? dodatkowe pieni?dze. Korzy?ci p?yn?ce ze wspó?pracy: •Wysoka prowizja, uzale?niona od wysoko?ci odszkodowania uzyskanego dla klienta (Pa?stwo jeste?cie odpowiedzialni wy??cznie za pozyskanie klienta), •System szkole? z zakresu pozyskiwania i obs?ugi klientów, a tak?e z zakresu problematyki prawnej, •Dodatkowe wsparcie w postaci materia?ów promocyjnych, •Nie jest wymaganie prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej (rozliczenie wynagrodzenia nast?puje w oparciu o umow? – zlecenie). Nasze oczekiwania od przedstawicieli: •Poszukiwanie klientów, potrzebuj?cych pomocy prawnej, •Zawieranie z klientem umowy o honorarium i niezw?oczne przes?anie umowy oraz niezb?dnych do prowadzenia sprawy dokumentów, •Kontakt z klientem celem wyja?nienia w?tpliwo?ci lub uzyskania kolejnej dokumentacji – w miar? potrzeb. Wi?cej informacji uzyskaj? Pa?stwo pod telefonem: 505 955 387 lub e-mailem: biuro@zielone-swiatlo.pl
[2012-09-19]
Albatros
Zajmujemy si? napraw? sprz?tu RTV od kilkunastu lat i jeste?my specjalistami w swoim fachu. Istnieje niewiele rzeczy z bran?y RTV, których nie jeste?my w stanie naprawi? TANIO !
 [Więcej]
© 2005-2006 by IWF.pl